Cookie Consent by Free Privacy Policy website Svet strojov | Priprav sa na svetovú budúcnosť

Počas štúdia sa naučíš:

  • organizovať a riadiť procesy vo výrobe
  • veľa o manažmente, ekonomike a IT
  • tvoriť VR systémy a počítačové simulácie

Na akú prácu ťa pripraví

priemyselné inžinierstvo?

  • V priebehu štúdia získaš zručnosť využívania programových aplikácií a budeš pripravený využívať základné metódy priemyselného inžinierstva v praxi.
  • Absolvent bakalárskeho študijného programu priemyselné inžinierstvo nájde svoje uplatnenie ako riadiaci a koordinačný pracovník predovšetkým v základných výrobných jednotkách a v útvaroch priemyselného inžinierstva.

Čo z teba bude po absolvovaní programu

PriemyselnÉ inŽinierstvo?

Strojnícka fakulta UNIZA je dlhodobo jednou z najlepších fakúlt na Slovensku. Jej absolventi dosahujú 100%-nú zamestnanosť a patria medzi najžiadanejších na trhu práce. Campus, v ktorom budeš spoločne s ďalšími talentovanými vizionármi bývať, má svetovú úroveň a poskytuje možnosti pre štúdium, výskum, oddych, kultúru a rôzne druhy športov. Chceš patriť medzi najlepších? Pošli nám prihlášku.

Naši absolventi sú odborníkmi na projektovanie a výrobných a logistických systémov, počítačovú simuláciu či virtuálnu a rozšírenú realitu.

Sú súčasťou digitálnych podnikov, dokážu vytvárať digitálne ergonomické analýzy, logistické systémy či SMART riešenia.

Priemyselný inžinier je pripravený pracovať ako technik kvality, produktivity, pomocný projektant výrobných systémov, výrobný manažér, pracovník technickej prípravy výroby, priemyselný inžinier, pracovník útvaru plánovania a riadenia výroby, pracovník útvaru logistiky, pracovník útvaru riadenia kvality, pracovník útvaru údržby, pracovník útvaru ľudských zdrojov a pod.

Štúdium priemyselného inžinierstva však nie je iba o škole ako takej. Naši študenti získavajú skvelé možnosti v praxi už počas štúdia, majú možnosť vycestovať na Erazmus, či vytvárať si silné vzťahy so spolužiakmi zo Slovenska i zahraničia. Komunita, ktorú si na UNIZA vytvoríte, vám vydrží celý život.

Zlý žiak, ktorý neprevyšuje svojho majstra.

Leonardo Da Vinci

Prečo študovať program

PriemyselnÉ inŽinierstvo?

Pretože dostaneš možnosť vytvárať realitu, v ktorej všetci žijeme.

podaj si

Prihlášku

Ďalšie Študijné

programy