Cookie Consent by Free Privacy Policy website Svet strojov | Priprav sa na svetovú budúcnosť

Počas štúdia sa naučíš:

  • teóriu, koncepciu, konštrukciu, diagnostiku, skúšanie a údržbu vozidiel a spaľovacích motorov
  • počítačové modelovanie, simulácie, analýzy vozidiel a motorov
  • hodnotenie kvality a skúšanie dopravnej techniky

Na akú prácu ťa pripraví program

vozidlá a motory?

  • Náš absolvent je schopný uplatniť sa v prevádzke dopravných prostriedkov, najmä cestných vozidiel, koľajových vozidiel, spaľovacích motorov, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení.

Čo z teba bude po absolvovaní programu

Vozidlá a motory?

Strojnícka fakulta UNIZA je dlhodobo jednou z najlepších fakúlt na Slovensku. Jej absolventi dosahujú 100%-nú zamestnanosť a patria medzi najžiadanejších na trhu práce. Campus, v ktorom budeš spoločne s ďalšími talentovanými vizionármi bývať, má svetovú úroveň a poskytuje možnosti pre štúdium, výskum, oddych, kultúru a rôzne druhy športov. Chceš patriť medzi najlepších? Pošli nám prihlášku.

Študijný program vozidlá a motory sa zameriava na motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá. Naši absolventi po skončení štúdia dokážu analyzovať problémy a nachádzať možnosti v oblastiach praxe súvisiacich s oblasťou dopravných prostriedkov a ich najdôležitejších subsystémov.

Naši študenti získajú základné vedomosti z predmetov všeobecného technického vzdelania, majú prehľad o strojárskej výrobe a jej riadení, odborné poznatky z oblasti dopravných prostriedkov, spaľovacích motorov, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení a hodnotenia kvality.

Naučíš sa navrhovať a konštrukčne riešiť časti dopravných prostriedkov a ich subsystémov s využitím moderných, počítačom podporovaných technológií.

Štúdium Vozidiel a motorov však nie je iba o škole ako takej. Naši študenti získavajú skvelé možnosti v praxi už počas štúdia, majú možnosť vycestovať na Erazmus, či vytvárať si silné vzťahy so spolužiakmi zo Slovenska i zahraničia. Komunita, ktorú si na UNIZA vytvoríte, vám vydrží celý život.

Nevedel som nájsť športové auto mojich snov, tak som si jedno postavil.

Ferdinand Porsche

Prečo študovať program

Vozidlá a motory?

Pretože aerodynamika je pre ľudí, ktorí nevedia zostrojiť motory.

podaj si

Prihlášku

Ďalšie Študijné

programy