Cookie Consent by Free Privacy Policy website Svet strojov | Priprav sa na svetovú budúcnosť

o PROJEKTE

Nečistoty sú všade, vo vode, v pôde aj v ovzduší. Ich prítomnosť si častokrát neuvedomujeme. Malé znečisťujúce látky však denne vdychujeme. Pandémia nám dokázala, že sa musíme zaoberať viac čistotou priestorov, v ktorých sa pohybujeme a pracujeme. Na základe monitorovania mikroklímy optimalizujeme nielen tepelnú pohodu. Zdokonaľovaním vzduchotechnických zariadení a ich správnym nastavením zvyšujeme kvalitu vzduchu vhodnú aj pre operačné sály.

Katedra energetickej techniky pomáha lekárom

Čistíme
ovzdušie

Miestnosti označované ako čisté priestory predstavujú širokú škálu miestností s rôznymi účelmi od výroby laserovej techniky až po operačné sály určené pre transplantáciu orgánov.

Nielen obstarávacie náklady, ale aj samotná prevádzka vetrania čistých priestorov tvorí nezanedbateľnú zložku celkových nákladov zdravotníckych zariadení. Účelom našich návrhov pre zníženie energetickej náročnosti je zatraktívnenie používania aj rekonštrukcie takýchto zariadení, znížením obstarávacích aj prevádzkových nákladov. Zároveň však vetranie musí zabezpečiť požadovanú triedu čistoty aj tepelno-vlhkostnú mikroklímu vo vetranom priestore.

Čistý
priestor

Čistý
vzduch

Ďalšie

PROJEKTY