Cookie Consent by Free Privacy Policy website Svet strojov | Priprav sa na svetovú budúcnosť

o PROJEKTE

Zámerom projektu je výskum a vývoj v oblasti multikriteriálnej diagnostiky výrobných strojov a zariadení s využitím princípov, metód a nástrojov umelej inteligencie. Riešenie projektu umožní realizovať multikriteriálnu diagnostiku pomocou vyvinutých nástrojov a metód v produkčnej praxi s cieľom optimalizovania požadovaných parametrov charakterizujúcich celý proces výroby.

Ovládni umelú inteligenciu

Ciele

Projektu

Ciele projektu je vyvinúť technické prostriedky a analytické nástroje, ktoré umožnia realizovať diagnostiku vybraných parametrov, ktorých hodnoty charakterizujú stav výrobného systému v požadovanom pohľade. Ďalším cieľom projektu je zabezpečiť vývoj analytických nástrojov na spracovanie dát, výsledkom čoho získame požadované odpovede na konkrétne otázky definované strojárskymi výrobnými podnikmi

Ďalšie

PROJEKTY