Cookie Consent by Free Privacy Policy website Svet strojov | Priprav sa na svetovú budúcnosť

o PROJEKTE

Tím profesora Milana Gregora z Katedry priemyselného inžinierstva v spolupráci s Ústavom konkurencieschopnosti a inovácií Žilinskej univerzity v Žiline pracuje na vývoji rekonfigurovateľných výrobných a logistických systémov. Výrobné a logistické systémy budúcnosti musia byť predovšetkým adaptabilné, schopné prispôsobiť sa autonómne, aktívne a rýchlo náhlym a neočakávaným zmenám, ktoré vznikajú v ich okolí. Takýto systém musí disponovať schopnosťou meniť nielen svoju štruktúru, ale i svoje funkcie a svoje kapacity. Práve tieto predpoklady spĺňajú rekonfigurovateľné systémy.

Katedra priemyselného inžinierstva stavia budúcnosť

Ciele

Projektu

Navrhnutý logistický systém prepája systém bezobslužnej prepravy materiálu s využitím automaticky vedených vozíkov s automatizovaným systémom skladovania. Presun materiálu medzi dopravným a skladovacím systémom zabezpečuje automatický prekladač. Súčasťou výskumného projektu bolo aj technické riešenie systému a návrh riadiaceho softvéru. V rámci overovania reálneho fungovania systému bolo v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline vybudované testovacie pracovisko. Na základe výsledkov testovania systému na univerzitnom pracovisku bol následne vybudovaný nový logistický systém v spoločnosti Continental Matador Rubber.

Ďalšie

PROJEKTY